Aktywnie z dzieckiem latem

O dobroczynnym wpływie sportu na cały organizm, a także psychikę i sferę emocjonalną najłatwiej przekonać się regularnie zażywając ruchu. Sport może odgrywać ważną rolę zarówno w życiu dziecka, jak i dorosłego człowieka. U jednego i drugiego wzmacnia siłę fizyczną, poprawia krążenie, umożliwia regenerację sił, kształtuje koordynację motoryczno-ruchową, poczucie równowagi.

FIZYCZNA TĘŻYZNA

Sprzyja także kumulacji energii do dalszego wysiłku fizycznego jak i psychicznego. Ponadto przyczynia się do kształtowania prawidłowej postawy ciała u dzieci. Systematyczny trening przekłada się na wzrost odporności organizmu. Stanowi wspaniałe pole do kształtowania wytrwałości, szybkości, precyzji i spostrzegawczości.
Dzieci na basenie

GIMNASTYKA UMYSŁU I EMOCJI

W sferze psychicznej i emocjonalnej jest wspaniałym sposobem na zmniejszanie napięcia, naukę samodyscypliny i samodoskonalenia, a także daje możliwość poznawania własnego organizmu – jego mocnych stron i szanowania ograniczeń. Tym samym sport sprawia, że uczymy się walki z samym sobą. Szczególnie cenną wartością uprawiana sportu jest umacnianie się w wierze we własne siły, co prowadzi do zadowolenia i dobrego samopoczucia. Tym samym sport ma istotny wkład w przeciwdziałanie depresji i nerwicom.

KONSTRUKTYWNA LEKCJA ŻYCIA

Sport to także sposób na przyjemne spędzanie czasu. Jego uprawianie sprzyja zdobywaniu umiejętności organizowania i spędzania wolnego czasu w sposób konstruktywny. Wysiłek fizyczny podejmowany regularnie ma również moc rozwoju inteligencji emocjonalnej, jako że bazuje na współpracy z ludźmi i rywalizacji z nimi w ramach jasno ustalonych zasadach. Udział w sportowej rywalizacji ma wpływ na rozwój ambicji również w innych dziedzinach.
Zabawna dziewczynka

BUDOWANIE WIĘZI POPRZEZ SPORT

Gdy ćwiczymy z dzieckiem dajemy mu jedną z istotniejszych lekcji życia – modelujemy do uprawiania sportu. Również, gdy sport uprawiają rodzice i dzieci ma on dodatkowy pozytywny wymiar – buduje i umacnia więzi. Stanowi też dodatkową szansę do oddziaływania wychowawczego. Pamiętajmy jednak, że aby te dodatnie efekty uprawiania sportu mogły zaistnieć – ważne jest, by sport uprawiany razem z dzieckiem odbywał się bardziej w formie zabawy i by rodzice kontrolowali swoje rodzicielskie ambicje (chęć wygrywania za wszelką cenę i chęć, by dziecko wygrywało).

SZTUKA PRZEGRYWANIA

Umiejętność przegrywania ma swoją wielką wartość. Przygotowuje do radzenia sobie z życiowymi trudnościami. Można jej się również uczyć trenując sport. Aby posiąść tę cenną umiejętność niezbędni są rozumiejący dziecko rodzice/dorośli. Tacy, którzy nazwą uczucia i potrzeby dziecka – „Rozumiem, że Ci smutno, że nie wygrałeś. Musiało Ci bardzo zależeć, aby pobiec jeszcze szybciej”. Dobrze jest też opowiedzieć dziecku, jak my radzimy sobie z przegraną. Możemy także podkreślić wartość starań dziecka– „Widziałam jak bardzo się starałeś i że włożyłeś całe serce w ten skok”. Postawmy też jasno granice mówiąc, jakich zachowań nie akceptujemy – „Wiem, że jesteś zdenerwowana, ale nie kopiemy psa. Możesz np. narysować jak bardzo Cię to zezłościło”. Nauczmy też dziecko gratulować zwycięzcom.

SPORTY, KTÓRE MOŻNA RAZEM UPRAWIAĆ

Przejrzyjmy uważnie poniższą listę proponowanych, wspólnych aktywności sportowych dla dziecka i rodzica i zastanówmy się, które z nich lubimy bądź, których mamy ochotę się nauczyć. Wspólne uprawianie sportu to także wspólne lub równoległe poznawanie jego zasad. W każdym ze sportów rozwój ma inną dynamikę, jako że pewne aspekty są bardziej uwidocznione, inne mniej (np. w grach zespołowych na pierwszy plan wysuwa się współpraca, w mniejszym stopniu zaś liczą się indywidualne wyniki).

Dodaj komentarz: