Rodzice zwiększają czujność w obawie przed alergią

60% respondentów wykryło alergię u swoich dzieci przed 6 miesiącem życia dziecka. Najczęściej występującym objawem tej choroby są zmiany na skórze, uczulają głównie produkty mleczne, a najskuteczniejszą metodą leczenia okazuje się dieta – to najważniejsze wyniki „Ogólnopolskiego sondażu wśród rodziców dzieci z alergią pokarmową”. Sondaż został przeprowadzony przez firmę IBSS BIOMED S.A. w listopadzie tego roku.

Objawy i leczenie

Rodzice, którzy wzięli udział w sondażu, przyznali, że najczęstszą przyczyną podejrzeń alergii u dziecka, są pojawiające się zmiany skórne, przede wszystkim na twarzy, w okolicy uszu oraz w zgięciach kolan i łokci. Problemy te nasilają się u dzieci głównie jesienią.

Generalnie, rodzice wykazują się sporą czujnością w obserwacji maluchów. U sześciorga na dziesięcioro dzieci respondentów alergię wykryto przed ukończeniem 6 miesiąca życia! Najczęściej wskazywanymi przez rodziców alergenami są wszelkiego rodzaju produkty mleczne oraz jaja kurze. Dlatego też rodzice kładą silny nacisk na dietę u malucha. Dzieci leczone są głównie objawowo, stąd wyjątkowe znaczenie odpowiedniej pielęgnacji skóry, na którą rodzice zwracają szczególną uwagę.

Co Ty wiesz o alergii?

Okazuje się, że rodzice małych alergików poziom swojej wiedzy na temat alergii oceniają jako średni. Jedynie lepiej wykształceni rodzice stwierdzają, że ich wiedza osiągnęła poziom zadowalający.Mama z dzieckiem
Ciekawym wydaje się fakt, iż ci rodzice, którzy w większości szukają informacji o alergii w Internecie (są to głównie osoby z wyższym wykształceniem), wiedzą mniej o wspomaganiu leczenia alergii probiotykami, niż słabiej wykształceni, dla których głównym źródłem informacji są lekarze. Oznacza to, iż edukację rodziców w kwestii terapii probiotykami w głównej mierze prowadzą lekarze i specjaliści.

Alergia – chorobą cywilizacyjną

„Ogólnopolski sondaż wśród rodziców dzieci z alergią pokarmową” pozwolił spojrzeć na problem oczyma czterystu rodziców dzieci ze zdiagnozowaną lub tylko podejrzewaną alergią. Sondaż pomógł określić obserwowane przez rodziców główne objawy alergii u dzieci oraz stosowane metody leczenia, był też próbą pokazania stanu wiedzy rodziców na temat alergii oraz wspomagania jej leczenia probiotykami, w tym tzw. polskimi probiotykami.

Alergia pokarmowa zaliczana jest do chorób cywilizacyjnych. Pojawia się w wyniku zmieniających się warunków życia, nadmiernej „sterylizacji” oraz nieco mniej oczywistych zmian środowiskowych, jak wzrost popularności cesarskiego cięcia, przewaga mniej licznych rodzin, nadmierny reżim higieniczny w okresie noworodkowo-niemowlęcym. Statystyki pozwalają wnioskować, że problem ten będzie się nasilał i wzrośnie liczba dzieci cierpiących z powodu alergii.

Dodaj komentarz: